Συμμετοχές της ερευνητικής ομάδας σε συνέδρια

1. «Αξιοποίηση εκχυλισμάτων πολυσακχαριτών προερχόμενων από μακροφύκη της ελληνικής θαλάσσιας χλωρίδας για την ανάπτυξη βιολειτουργικών προϊόντων», Πισσαρίδη Κ., Βεληβασάκη Κ., Γιατράκου Β., Κρυστάλλη Ε., Αντωνίου Γ., Κουτσοπούλου Ι., Νάνου Α., Τσιριμιάγκου Χ., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Φόρουμ Επιστήμης και Τεχνολογίας Λιπιδίων, 25 Νοεβρίου, 2022, Αθήνα, Ελλάδα

Μπορείτε να βρείτε το poster εδώ.

 

2. “Farmed Greek seaweeds with promising nutritional profiles”, Troianou E., Tzovenis I., Abatzidou E., Pissaridi K., Ioannou E., Roussis V., PSE: Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting, May 23-26th, 2022, Chania, Greece

Μπορείτε να βρείτε το poster εδώ.

 

3. «Διαφορές ως προς τη φωτοχημική απόδοση σε συνθήκες καταπόνησης φωτός δύο εμπορικών μακροφυκών (Ulva sp., Chondracanthus teedei) εγκλιματισμένων σε συνθήκες εργαστηρίου: πρώτα αποτελέσματα», Μαλέα Λ., Νάκου Κ., Ορφανίδης Σ., 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Ελλάδα

 

4. Malea L., Nakou K., Seitidou O., Lachanidou G., Orfanidis S. 2022. The effects of abiotic factors on the economically important red alga Chondracanthus teedei physiological performance. Conference Proceedings of “Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting, May 23–26, 2022, Kolymbari, Crete, Greece”, pp. 72-73.

 

5. “Photosynthetic and growth strategies of Ulva lacinulata to survive the seasonal fluctuating conditions in a eutrophic Mediterranean Sea Bay” Orfanidis S., Malea L., Nakou K., Seitidou O., Lachanidou G. and Papadimitriou A., “Ulva: from fundamental biology to aquaculture: state of the art, bottlenecks and gaps”, SeaWheat COST Action Conference, Universidad de Cádiz, Cádiz, Spain September 13- 15, 2022.

Συμμετοχές της ερευνητικής ομάδας σε επιστημονικές συναντήσεις

Συμμετοχή του Δρ. Σωτηρίου Ορφανίδη σε συνάντηση προετοιμασίας ερευνητικής πρότασης για το χλωροφύκος Ulva, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης COST
Ο Δρ Σωτήριος Ορφανίδης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) συμμετείχε με παρουσίαση στις 13 Ιουνίου 2019, σε συνάντηση προετοιμασίας ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης COST. Η συνάντηση οργανώθηκε από τον Dr Muki Shpigel, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Χάιφα, Ισραήλ, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού CoNISMa (NATIONAL INTER-UNIVERSITY CONSORTIUM FOR MARINE SCIENCES), Piazzale Flaminio, 9 – 00196, στη Ρώμη. Ο στόχος της ερευνητικής πρότασης ήταν η δημιουργία δικτύου επιστημόνων και γνώσης στην οικονομική αξιοποίηση των χλωροφυκών του γένους Ulva, το οποίο, συνηθίζεται να ονομάζεται και «σιτάρι-Sea Wheat» της θάλασσας.
Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΑΛΕ στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα
Μαλέα Λ., Νάκου Κ., Ορφανίδης Σ. 2019. Διαφορές ως προς τη φωτοχημική απόδοση σε συνθήκες καταπόνησης φωτός δύο εμπορικών μακροφυκών (Ulva sp., Chondracanthus teedei) εγκλιματισμένων σε συνθήκες εργαστηρίου: πρώτα αποτελέσματα. Πρακτικά Συνεδρίου (υπό εκτύπωση). Τα εμπορικά είδη Chondracanthus teedei (ροδοφύκος) και Ulva sp. (χλωροφύκος) καλλιεργήθηκαν σε μορφή μονοκαλλιέργειας για δύο περίπου χρόνια στο εργαστήριο σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού (20-30 μmol φωτονίων m-2 s-1). Με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς τους σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος εξετάσαμε τη φωτοχημική τους απόδοση πριν, κατά τη διάρκεια (6 ώρες) και κατά την περίοδο ανάκαμψης (5 ημέρες) από καταπόνηση σε υψηλή ακτινοβολία (Cool white LED: 400 μmol φωτονίων m-2 s-1), στους 22 ± 1οC, (n=6). Οι παράμετροι που μετρήθηκαν προέκυψαν εφαρμόζοντας δύο πρωτόκολλα: JIP-test (ΦPo, ΦDo, ΨΕΤ2ο, ΦET2o, ΨRE1o, ΦRE1o, δRo), QA quenching (Fv/Fm, qP, qL, qN, NPQ). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υψηλή ακτινοβολία επηρέασε σημαντικά και με διαφορετικό τρόπο το φθορισμό της χλωροφύλλης-α των δύο ειδών, ιδιαιτέρως του είδους C. teedei, ο οποίος επανήλθε σχεδόν στα αρχικά επίπεδα στο τέλος του πειράματος. Η ευαισθησία και η επανάκαμψη της φωτοσυνθετικής λειτουργίας είναι ενδεικτική της ανάγκης σταδιακού εγκλιματισμού των δύο ειδών στις συνθήκες ανοιχτής καλλιέργειας ή πεδίου.

1st Year Meeting

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των φορέων του έργου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του έργου και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα.

Kick off meeting

Το Kick off meeting του έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ στην Αθήνα στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι φορείς παρουσίασαν ο καθένας την συμβολή του στο έργο και το πλάνο των εργασιών με βάση το χρονοδιάγραμμα.